De tijd dat een consument jarenlang trouw bleef aan uw merk ligt achter ons. Onderzoek van McKinsey laat zien dat
in veel productgroepen het aandeel ‘shoppers’ tussen 67 – 97% ligt. Dat heeft consequenties voor uw marketing -& sales strategie en de bouw van merken. Hoe speelt u daarop in? Hoe ziet het aankoopproces van uw klanten er uit?