leestijd [Leestijd: 2 minuten]

De Student Company van Aeres Hogeschool heeft een belangrijke stap gezet. We gaan een nieuw product ontwikkelen om pikkerij in de pluimveehouderij te helpen voorkomen. Het wordt de ROAB piksteen.

Banners_programma.inddHet verdelen van de functies was snel geregeld en het brainstormen over het product of de dienst kon beginnen. Dat bleek niet eenvoudig. De ideeën waren er snel, veelal gebaseerd op de eigen ervaring tijdens het werk op de boerderij. Het toetsen van levensvatbaarheid en haalbaarheid bleek lastiger. Is er wel een concreet probleem? Hoeveel mensen ervaren dat probleem? Hebben we een goede oplossing? Welke andere aanbieders zijn er en hoe kunnen we ons onderscheiden. Zijn we in staat om het product naar de markt te brengen in een periode van 10 maanden? Zo maar enkele vragen die aan de orde komen als je met een eigen bedrijf begint.

Ideeën die aanvankelijk enthousiast werden gepresenteerd worden geparkeerd en de voortgang stagneert. Het plan om noodverlichting te ontwikkelen voor tractoren en landbouwwerktuigen sneuvelt. De leden van de Student Company ervaren dat ondernemen tijd en energie kost en dat het van belang is om gedisciplineerd en gestructureerd te werk te gaan. Het gaat ook om duidelijke afspraken, effectief vergaderen en het werk zo verdelen dat er tempo gemaakt kan worden.

De keuze valt op de ontwikkeling van de ROAB piksteen. Hiermee speelt de Student Company in op een concreet probleem in de pluimveehouderij, namelijk pikkerij of kannibalisme. Een thema met een lange historie, waar vele factoren een rol spelen, onder andere in huisvesting, voer, diergezondheid en genetische aanleg. Eenmaal in de koppel is de ellende en economische schade vaak groot. Een nog actueler onderwerp nadat de legbatterij is verboden en vanwege het aanstaande verbod op behandeling van de snavel.

De positionering van de ROAB piksteen is bepaald. De producteigenschappen zijn in grote lijnen bekend. De USP’s (unique selling points) zijn gedefinieerd, om te komen tot een onderscheidend voordeel ten opzichte van bestaande producten. De komende periode staan productontwikkeling, prototyping en het ondernemingsplan op de agenda. Ik kijk uit naar de uitkomsten.

Wilt u ervaringen, tips of ideeën met de Student Company delen, mail dan naar info@aalt.nl en ik zorg dat ze bij de studenten terechtkomen.

deel 1 van Jong Ondernemen: www.aalt.nl/jong-ondernemen/